Weremień koło Leska

Jak dojechać?

Weremień – wieś obok miasta Lesko, leżąca po zachodniej stronie Sanu u podnóża Góry Gruszka. Położenie i ukształtowanie Weremienia tworzy kontrasty terenowe wyzwalające w miesiącach letnich kominy termiczne umożliwiające wykonywanie wysokich i długotrwałych lotów szybowcowych. Ze względów termicznych teren ten wręcz przykładowo posiada cechy obszarów silnie termicznych, bogatych w różnorodne typy kontrastów terenowych. Składają się na to takie uwarunkowania jak:

 • rozległy i silnie wpływający na lokalny klimat akwen wodny rzeki San,
 • obszary leśne otaczające prawie z każdej strony lądowisko Weremień,
 • silnie górzysty teren umacniający efekt kontrastów termicznych,
 • stoki północne dające możliwości wykonywania lotów żaglowych na szybowcach i paralotniach przy wiatrach północno – wschodnich.

Profil terenu lądowiska Weremień posiada równomiernie nachylenie. W części dolnej wynosi 11%, a w części górnej 33%.


Charakterystyka lądowiska:

 • wymiary – 550 m x 60 m,
 • elewacja – 1377 ft,
 • lądowanie szybowców i samolotów – 235o,
 • starty szybowców za wyciągarką – kurs 235o,
 • starty samolotów – 55o,
 • różnica poziomów (od progu do końca pasa) – 49 m,
 • średnie nachylenie – 11%, bez fałdów o równomiernym przekroju, kończące się stopniowym zwiększeniem pochylenia.

UWAGA !

Na lądowisku Weremień nie ma możliwości przejścia na drugi krąg.