Żernica Wyżna

Jak dojechać?

Lądowisko w Żernicy Wyżnej znajduje się na północny wschód od miejscowości Baligród. Jest ono usytuowane na pochyłym terenie górskim w sąsiedztwie lasów. Ze względu na położenie lądowiska w takim terenie kierunki wiatrów nie zawsze są przewidywalne.


Charakterystyka lądowiska:

  • wzniesienie nad poziom morza – 489 m n.p.m,
  • długość pasa – 600 m,
  • szerokość pasa – 40 m,
  • lądowania na kierunku – 200 stopni,
  • starty na kierunku – 020 stopni,

Charakterystyka przedpola:

  • od północy; w odległości 1250 m od końca pasa niezalesione wzniesienie terenu 58 m,
  • od wschodu; poza granicami pasa startowego teren znacznie obniża się – dalej zalesiony teren górzysty,
  • od południa; w odległości 30 m od końca pasa drzewa do wysokości 15 m – dalej zalesiony teren górzysty,
  • od zachodu; wzdłuż pola wzlotów drzewa – dalej teren górzysty.