Karta Produktu

Lot wysoki-20 minut (z nagraniem z kamerki)

Lot szybowcem na większą wysokość niż pakiet standardowy

Voucher Image

Opis Produktu

Szybowiec holowany jest za pomocą wyciągarki na wysokość 300 m, w czasie ok. 25 s. Jego średnie wznoszenie wynosi 12 m/s, natomiast przyśpieszenie jest na tyle duże, że szybowiec w 3 s osiąga prędkość 100 km/h.

Lot odbywa się z lądowiska w miejscowości Weremień k/Leska lub z Żernicy Wyżnej. Podczas lotu nad Weremieniem z szybowca rozpościera się piękny widok pasma Góry Gruszka oraz majestatycznej Góry Czulnia. Te dwie góry przecinane są przez rzekę San, tworząc u podnóża Czulni przełom. W oddali, na kierunku północnym można zobaczyć długie pasmo Gór Słonnych, tworzących tzw. „rusztowo” rozciągnięte równoległe grzbiety górskie. Na kierunku południowym widoczne jest pasmo graniczne z Połoninami: Smerekiem, Połoniną Caryńską, Wetlińską oraz grzbiet Tarnicy.

Lot taki daje możliwość obejrzenia naturalnej panoramy bieszczadzkiej z perspektywy lotu ptaka. Stanowi on naszą podstawową ofertę od ponad 10 lat