Regulamin sklepu

Regulamin świadczenia usług sklepu bobulandia.pl

§1

bobulandia.pl jest sklepem internetowym, którego właścicielem jest Piotr Bobula prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Bobulandia Piotr Bobula z siedzibą w Lesku przy ul. Rynek 2, 34-600. Regulamin określa zasady zawierana transakcji w sklepie bobulandia.pl.

§2

bobulandia.pl jest internetową sklepem, za pośrednictwem którego użytkownicy mogą nabywać vouchery na loty szybowcem.

§3

 1. Dokonywanie zakupów za pośrednictwem Bobulandia.pl wymaga akceptacji plików cookie przez przeglądarkę użytkownika.
 2. Serwis działa na prawidłowo skonfigurowanej przeglądarce Internet Explorer, Mozilla Forefox, Google Chrome bądź innej zaktualizowanej i odpowiednio skonfigurowanej przeglądarce.
 3. §4
 1. Aby złożyć zamówienie, należy zarejestrować się na stronie sklepu (www.Bobulandia.pl/rejestracja) i wypełnić wskazany na tej stronie formularz.
 2. Zamówienie dokonywane jest przez wybór właściwego Vouchery, wybór liczby egzemplarzy i kliknięcie znaku „kupuję”. Po potwierdzeniu wyboru, Użytkownik przenoszony jest na stronę wyboru sposobu płatności i sposobu odbioru zamówienia.
 3. Zamówienie może byc dostarczone drogą elektroniczną na adres wskazany przez Zamawiającego. Wybór formy odbioru następuje po skompletowaniu zamówienia.
 4. Po złożeniu zamówienia Zamawiający otrzyma email  potwierdzający przyjęcie zamówienia.
 • §5
 1. Zamawiający – konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni od dnia dostarczenia Voucheru. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. W przypadku skorzystania z uprawnienia wzmiankowanego w punkcie 1 niniejszego paragrafu,  Zamawiający – konsument zobowiązany jest odesłać dostarczone zamówienie w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w ramach zwykłego zarządu rzeczą sprzedaną, a Bobulandia.pl zwraca na rachunek bankowy Zamawiającego – konsumenta należność za zwrócone zamówienie.
 • §6
 1. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni. W przypadku uwzględnienia reklamacji, Zamawiającemu zwracane są pieniądze na konto z którego nastąpiła płatność. W przypadku, gdy reklamacja nie zostanie uwzględniona, Bobulandia.pl  poinformuję o tym kupującego